Villkor

De Allmänna Villkoren under rubriken "Villkor – För CyberAgenter" är en ogiltig, förenklad version av de Allmänna Villkoren skrivna för barn. Inga rättigheter kan härledas från denna version av de Allmänna Villkoren, och denna version innehåller starka överförenklingar för att göra texten begriplig och läsbar för barn. Dessa villkor är endast i informationssyfte. För juridiskt giltiga villkor, se de officiella villkoren.

Regler och villkor - för cyberagenter

1. Allmänna regler

Tack för att du läser "Allmänna regler och villkor"! Det är faktiskt viktigt att du alltid gör detta. De allmänna villkoren innehåller reglerna för användning av en webbplats, ett spel eller en produkt. Skapare använder också användarvillkoren för att skydda sig mot människor som vill skada. Att använda HackShield har följande spelregler;

 • 1.1 HackShield (det är vi) är inte ansvariga om din dator till exempel går sönder när du spelar HackShield. Och inte om du ramlar medan du spelar HackShield och bryter armen.
 • 1.2 Vi (HackShield) gör vårt bästa för att lägga in korrekt information i spelet. Men vi gör också misstag ibland. Så vi säger aldrig att HackShield är perfekt!
 • 1.3 Vi förutsätter att du fyller i allt ärligt! Så vi tycker att du verkligen ska ha bett dina föräldrar om lov om du vill vinna priser eller bli en cyberagent i din kommun.
 • 1.4 HackShield är gratis att spela.
 • 1.5 Priser kan endast vinnas om det anges i tävlingsvillkoren.
 • 1.6 Priser och moneyblock kan inte bytas mot riktiga pengar.
 • 1.7 Vi (HackShield) kan säga vem som får eller inte får spela HackShield. Om du till exempel hackar dig in i spelet eller mobbar andra CyberAgenter, kan vi bestämma att du inte får fortsätta spela.
 • 1.8 Vi kan blockera ditt konto. Vi gör detta om du bryter mot reglerna, mobbar andra CyberAgenter, väljer ett konstigt namn eller skapar olämpliga nivåer i nivåskaparen. Om du gör något som inte finns med här men som vi tror att den enda lämpliga åtgärden är att spärra ditt konto har vi alltid rätt att göra detta.
 • 1.9 Du får inte ändra JoinHackShield.nl eller spelet!
 • 1.10 Du får inte sälja eller använda HackShield-bilder. Vi innehar upphovsrätten till detta, eller "Copyright" på engelska.
 • 1.11 Vi kanske inte alltid kan hålla spelet online.
 • 1.12 Vi kommer från Nederländerna och följer därför holländsk lag.

2. Hyllningar

 • 2.1 Om du bor i en kommun som aktivt driver kampanj kan du få en påminnelse om att verifiera ditt konto. Vi ber inte om separat tillstånd för detta, utan vi gör det automatiskt om du ännu inte har verifierats och du har chans att vinna ett pris eller ära.
 • 2.2 Om ditt konto inte fylls i helt enligt villkoren för en tävling kommer du att hoppas över och priset går till nästa vinnare som har fyllt i det.
 • 2.3 Att bli kommunens CyberAgent och/eller hedras är endast möjligt om dina föräldrar har gett tillstånd till detta.
 • 2.4 Om du redan har hyllats som CyberAgent för kommunen kommer du inte längre att vara berättigad till samma typ av utmärkelse. Partnertävlingarna har samma förutsättningar, du kan inte vinna samma huvudpris två gånger. Om detta är annorlunda i en tävling kommer detta tydligt framgå av tävlingsvillkoren.
 • 2.5 HackShield är gjord för barn mellan 8 och 12 år. Om du är äldre än 12 kan du givetvis bara spela HackShield, men det är möjligt att du om du är äldre än 12 inte bjuds in till ett firande av, t.ex. till exempel kommunen. Detta beror på att HackShield är mycket lättare för barn över 12 år.

3. Nivåskapare

 • 3.1 Nivåerna du skapar får inte orsaka anstöt, skada, diskriminera eller mobba. Detta är inte tillåtet i titlarna, men inte heller i själva nivån.
 • 3.2 Vi kan ta bort dina skapade nivåer. Vi kommer att göra detta om vi anser att din nivå är olämplig, stötande eller mot reglerna.
 • 3.3 Vi kommer alltid att fatta det slutgiltiga beslutet om vi ska ta bort en nivå eller inte.
 • 3.4 När du skapar nivåer som strider mot reglerna kan ditt konto också blockeras.
 • 3.5 Alla nivåer du skapar i nivåskaparen kan återanvändas av HackShield, delas på våra sociala medier och är HackShields egendom.
 • 3.6 Vi kan alltid justera eller komplettera reglerna för nivåskaparen för att skydda andra cyberagenter.

Det är alltid viktigt att läsa villkoren. Om du läser dem vet du vilka rättigheter du har. Du var klok nog att göra detta. Det är därför du får en extra Shield. Klicka här för att få din shield!


Regler och villkor - för vuxna


1. allmän

1.1 Villkoren avser HackShield och avser alla aktiviteter som är associerade med HackShield. HackShield ansvarar inte för skada som kan uppstå på grund av felaktig användning av relevanta produkter och tjänster. HackShield kommer att göra allt för att tillhandahålla korrekt information och för att hålla spelinnehållet tillgängligt, men garanterar inte den faktiska riktigheten och permanent tillgänglighet för spelet och innehållet.


2. Konton

2.1 Spelaren/användaren garanterar att han/hon alltid kommer att tillhandahålla korrekta och fullständiga personuppgifter och annan data och information som krävs för tjänsterna i tid.

2.2 Lösenorden och annan data som tillhandahålls av HackShield till spelaren/användaren är strikt för personligt bruk och måste hållas hemliga. Genom att använda möjligheten att bli en cyberagent i kommunen eller att vinna priser under eller efter registreringsproceduren, försäkrar användaren/spelaren uttryckligen att han/hon har tillstånd från en förälder/vårdnadshavare eller att han/hon är äldre än 18 år och behörig att ge åtkomst till en spelare under 18 år. HackShield förbehåller sig rätten att ta bort eller stänga av konton med vad HackShield anser vara provocerande eller oacceptabla smeknamn eller beteende gentemot andra spelare/användare eller HackShield. Spelare/användare kan inte överklaga detta.

3. Priser

3.1 HackShield Future Cyber ​​​​Heroes är gratis att spela. Inga priser kan vinnas, om inte annat uttryckligen anges på webbplatsen och i annan kommunikation. Pengarna som spelaren kan tjäna i spelet är fiktiva och kan inte betalas ut och/eller krävas.


4. Deltagande

4.1 HackShield gör sitt spel tillgängligt för spelarna/användarna, användare/spelare ansvarar för att tillhandahålla en internetanslutning och/eller nätverk som är tillräckligt för att spela spelet. HackShield förbehåller sig rätten att neka spelaren/användaren åtkomst till spelet i händelse av felaktig och skadlig användning. Det är inte möjligt att korrespondera om detta beslut.
4.2 Korrespondens och/eller leverans sker uteslutande via e-post och internet. Användaren/spelaren ansvarar för att tillhandahålla korrekt (e-postadress) och annan information till HackShield Future Cyber ​​​​Heroes BV Användaren/spelaren ansvarar för att korrekt ställa in eventuella program som finns, såsom, men inte begränsat till, brandväggar, spam filter och virusskannrar, så att meddelanden och data som skickas till användaren/spelaren kan tas emot säkert.


5. Hyllningar

5.1 Om du bor i en kommun som aktivt driver kampanj kan du få en påminnelse om att verifiera ditt barns konto. Vi ber inte om separat tillstånd för detta, utan vi gör det automatiskt när kontot ännu inte har verifierats och ditt barn har chans att vinna ett pris eller ära.

5.2 Om mitt barns HackShield-konto inte har fyllts i fullständigt (eller kommunen och/eller e-postadressen till föräldern/vårdnadshavaren), kanske ditt barn inte är berättigat till en utmärkelse. Det beror på att vi kräver ditt tillstånd för att få kommunen eller partnern i kontakt med ditt barn.

5.3 Vissa samarbetspartners eller kommuner gör videoinspelningar under och efter ceremonin. Du har alltid valet att låta ditt barn delta i detta. Om du väljer att inte acceptera de villkor som anges här för dig, ditt barn och vår säkerhet, kanske ditt barn inte kan närvara vid en ceremoni. I så fall kommer vi tillsammans titta på ett lämpligt men annorlunda sätt att belöna ditt barn för lärdomarna i spelet. Ytterligare ett barn kommer sedan att bjudas in att ta ditt barns plats under ceremonin. Detta är din rättighet och vi förstår om du inte håller med.

5.4 Du kan välja att ditt barn ska porträtteras oigenkännligt under denna ceremoni. Till exempel finns det Junior Cyber ​​​​Agents som bara går med på inspelningar när de bär en ansiktsmask. Detta är naturligtvis inget problem så länge masken inte kan anses stötande. HackShield har rätten att när som helst besluta att ta bilder av en mask offline, att vägra en mask eller att göra den oigenkännlig om det verkar som om de anses stötande.

5.5 Vissa kommuner och samarbetspartners ger undervisningsuppdrag eller upplevelseuppdrag som pris vid en hyllning. Inspelningar görs ofta för sociala medier eller som nyhetsartiklar för (lokala) medier. Om du inte går med på att göra inspelningar kanske ditt barn inte kan delta i dessa uppdrag. Tyvärr är ett ersättningsuppdrag inte alltid garanterat, detta beror på kommun eller samarbetspartner.

5.6 Det är möjligt att en kommun beslutar att inte hedra samma cyberagent två gånger i en kommuntävling. Ibland har en tidigare hedrad cyberagent en speciell roll att spela under en sådan ceremoni, men det är inte alltid fallet. I händelse av att ditt barn är i högsta poängen under en andra tävling, men redan har fått äran i en tidigare tävling, är det möjligt att ditt barn tyvärr inte är inbjudet. Vissa partners ställer samma villkor i tävlingar och/eller tävlingar.

5.7 Om ditt barn är äldre än 12 år är det möjligt att ditt barn inte kommer att hedras av borgmästaren tyvärr. Detta eftersom HackShield är gjord för barn upp till 12 år och äldre barn har därför en orättvis fördel gentemot den tilltänkta målgruppen.


6. Nivåskapare

6.1 Nivåer ska aldrig uppfattas som kränkande, mobbande, diskriminerande eller sårande. Om så är fallet kommer vi alltid att använda vår rätt att ta bort dessa nivåer utan förvarning. Detta kan också leda till att ditt barns tillgång till spelet nekas.

6.2 Nivåerna som är inbyggda i nivåskaparen ägs av HackShield och kan användas av HackShield på sociala medier utan skaparens tillåtelse, (ofta men inte alltid) i kombination med nivåkoden och spelarens namn.


7. Övriga bestämmelser

7.1 Användaren/spelaren har aldrig rätt att göra några justeringar av Plattformen och/eller Tjänsten, inte heller har användaren/spelaren rätt att göra någon kopia av dessa, eller att (försöka) redigera Plattformen och/eller Service på något sätt. Alla immateriella rättigheter avseende digitala produkter, både i sin helhet och i delar, förblir opåverkade av HackShield. Användare/spelare förbinder sig att avstå från all handling som gör intrång i immateriella rättigheter.

7.2 HackShields digitala produkter är upphovsrättsskyddade. Det är inte tillåtet att kopiera och/eller distribuera/kommersiellt utnyttja de köpta digitala produkterna. Användaren/spelaren har inte tillåtelse att skapa "härledda verk" genom att modifiera och därefter distribuera eller kommersiellt utnyttja de digitala produkterna.

7.3 Användare/spelare håller HackShield skadeslöst mot alla anspråk från honom eller henne och/eller tredje part som uppstår från tvister om immateriella rättigheter eller upprätthållandet av dessa regler. HackShield kan aldrig hållas ansvarigt, även efter meddelande om försummelse, om det beror på force majeure (någon omständighet oberoende av HackShield som tillfälligt eller permanent förhindrar att evenemanget hålls, eller något fall av force majeure hos en tredje part som HackShield är beroende av) kan behålla eller fortsätta spelet online.

7.4 Parterna får inte heller använda eller avslöja konfidentiell information och/eller data som tillhandahålls och/eller erhållits inom ramen för ett avtal i händelse av tidig eller icke förtida uppsägning av ett avtal eller efter avtalets slut. av ett avtal. Användare/spelare ger härmed i förväg tillstånd till HackShield, enligt artikel 6:159 i den holländska civillagen, att överföra ett avtal vid en tidpunkt som HackShield önskar, till en tredje part som utses av HackShield. Om och i den mån det är nödvändigt eller önskvärt, förbinder sig användaren/spelaren att även skriftligen bekräfta ett skriftligt samtycke.

7.5 I händelse av att en eller flera förpliktelser i dessa Allmänna Villkor är/bedöms vara ogiltiga eller ogiltiga av behörig domstol, kommer de övriga bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor att förbli i full kraft och verkan.

7.6 Detta avtal regleras exklusivt av holländsk lag.